Over de Kamerbrief van 13 november 2019 (snelheidsmaatregel)

Waarom wordt de snelheid op snelwegen verlaagd naar 100 km per uur?

De verlaging van de maximumsnelheid maakt onderdeel uit van een pakket maatregelen om op korte termijn te zorgen voor minder stikstof. Hiermee wordt ruimte gecreëerd voor het herstel van de natuur en de bouw van woningen.

Geldt dit altijd en overal?

Vanaf 16 maart geldt overdag (tussen 6 en 19 uur) op alle rijkssnelwegen een maximumsnelheid van 100 km per uur. Tijdens de avond en nacht verandert er niets. Waar u nu ’s avonds of ’s nachts 120 of 130 km per uur mag rijden, mag dat straks ook. Bestaande lagere limieten, zoals de 80 km/h trajecten bij grote steden en de lagere snelheid op verbindingsbogen op knooppunten blijven bestaan. 

Waarom geldt dit alleen overdag?

We kiezen voor een verlaging naar 100 km per uur in de periode van de dag dat deze ingreep het meeste oplevert, namelijk als er veel verkeer is. Dit sluit aan op de tijdvensters die weggebruikers nu al kennen op wegen waar al een dynamische snelheid geldt. Mensen zijn daar al gewend aan bordjes met deze tijden er op. Tussen 19.00 uur in de avond en 06.00 uur in de ochtend blijft het zoals het is.

Waarom niet ook in de avond omlaag?

In de avond zijn er minder auto’s, en dus is het effect op een snelheidsverlaging ook veel lager. Daarbij vinden we het van belang dat weggebruikers op rustige momenten kunnen doorrijden. Overdag op drukke tijden moeten automobilisten vaker optrekken en afremmen, wat tot o.a. meer stikstofuitstoot leidt. ’s Avonds en ‘s nachts is de doorstroming veel beter en speelt dit dus veel minder.

Wanneer gaat dit in?

De maatregel gaat in vanaf het moment dat de nieuwe borden zijn geplaatst en onthuld, wat volgens planning op 16 maart 2020 op alle rijkssnelwegen het geval zal zijn.  Tijdens het weekend van 12 maart 2020 (vanaf 21.00 uur) tot maandag 16 maart (05.00 uur) worden alle werkzaamheden hiervoor uitgevoerd, zoals het aanpassen van de verkeersborden.

Hoe wordt het gehandhaafd? Trajectcontroles?

De handhaving gaan we doen zoals we het altijd doen. Er bestaan nu ook al trajecten met een flexibele snelheidslimiet. En waar u ’s avonds en ‘s nachts sneller kunt rijden dan overdag.

Hoe zit het met de 80 km maximum snelheid op de stedelijke ringwegen, gaan die omhoog?

Vanwege de milieunormen (luchtkwaliteit/geluid) rijden we op een aantal snelwegen in stedelijk gebied maximaal 80 km/h. Daar verandert niets.

De maatregel moet leiden tot minder stikstofdepositie. Hoeveel minder?

De mate waarin de snelheidsverlaging bijdraagt aan de vermindering van stikstofdepositie, verschilt per Natura 2000 gebied en per hexagoon in zo’n Natura 2000 gebied. Dat heeft onder meer te maken met de afstand van de rijkssnelwegen ten opzichte van de natuurgebieden. Maar ook met de mate waarin de woningbouw- of zeven MIRT-projecten gebruik willen maken van de depositieruimte die door de snelheidsverlaging ontstaat.