Maatregelen

Om de natuur te herstellen en op termijn ook weer ruimte te creëren voor vergunningverlening, moet de stikstofuitstoot omlaag. Daarom zijn er verschillende maatregelen per sector om dit aan te pakken.

Maatregelen in de landbouw, industrie, bouw, verkeer en vervoer

Per sector worden maatregelen genomen. Klik op de naam van de sector om te lezen welke maatregelen dat zijn, wat elke maatregel inhoudt, wie er gebruik van kunnen maken, wat het oplevert, en wat de stand van zaken is op dit moment.

Maatregelen natuurverbetering

Naast maatregelen om te komen tot stikstofreductie worden er ook maatregelen genomen om de staat van onze natuur op orde te krijgen:

Een compleet beeld van natuurherstelmaatregelen in Nederland kunt u vinden op  de website van BIJ12: