Contact

Bij de aanpak van stikstof werken de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Defensie, Economische Zaken & Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat samen met de Unie van Waterschappen, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Vragen over aanvragen vergunning

Heb je vragen over het aanvragen van een vergunning? De helpdesk Stikstof kan je hierbij helpen.