Contact

Aanpakstikstof.nl is het platform voor communicatie over de aanpak van de stikstofproblematiek van de Rijksoverheid in samenwerking met het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Voor contact met een van deze organisaties zie:

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Defensie
Interprovinciaal Overleg
Unie van Waterschappen
Vereniging van Nederlandse Gemeenten

Vragen over stikstof

Heeft u vragen over stikstof? De helpdesk Stikstof kan u hierbij helpen.