Contact

Bij de aanpak van stikstof werken de ministeries van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Defensie, Economische Zaken & Klimaat en Infrastructuur en Waterstaat samen met de Unie van Waterschappen, het Interprovinciaal Overleg en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

Vragen over aanvragen vergunning

Heeft u vragen over het aanvragen van een vergunning? De helpdesk Stikstof kan u hierbij helpen.