Landbouw

Een groot deel van de totale stikstofneerslag komt uit de landbouw. Dit is met name in de vorm van ammoniak, een kleurloos gas. Dit gas komt vrij wanneer urine in contact komt met dierlijke mest. Ook komt ammoniak vrij bij het bemesten van het land. Er worden verschillende maatregelen genomen om het stikstofprobleem in de landbouw aan te pakken.