Home

We leven in een klein land waar elke vierkante meter wordt benut. Daarbij stuiten we op grenzen. Als we ook in de toekomst een goede economie en een plezierig leefbaar land willen, dan is het belangrijk om anders te produceren en te consumeren. Daarom nemen we maatregelen die bijdragen aan een beter milieu en een gezonde economie.

We beseffen dat dat niet altijd even makkelijk is. Daarnaast is er helaas ook niet één snelle of simpele oplossing voor het stikstofprobleem. Een goede structurele aanpak is nodig voor het versterken en herstellen van de natuur. Daarmee leggen we het fundament om economische activiteiten zoals de bouw, infrastructuur en de landbouw, op een toekomstbestendige manier door te laten gaan.