Homepage Aanpak Stikstof

We leven in een klein land waar elke vierkante meter wordt benut. Daarbij stuiten we op grenzen. De natuur lijdt daaronder. Zoals bij stikstofneerslag. We zijn koploper stikstofuitstoot in Europa. 

Daarom werken we als Rijksoverheid samen met de provincies en sectoren aan een groot pakket maatregelen om de natuur sterker te maken en de hoeveelheid stikstof terug te dringen. Want hoe sterker de natuur, hoe meer die tegen een stootje kan en maatschappelijke en economische ontwikkelingen mogelijk worden.