Home

De natuur komt in de knel door een overvloed aan stikstof die we met elkaar produceren. Te veel stikstof is slecht voor onze natuur, gezondheid en voedselproductie. Daarom zijn maatregelen nodig die zorgen voor een daling van de stikstofneerslag. Tegelijkertijd moet er ook ruimte blijven voor (economische) ontwikkelingen.

Helaas is er niet één simpele oplossing voor het stikstofprobleem. Daarvoor is het te complex. Snelheid staat voorop, maar wat we doen moet wel juridisch houdbaar en technisch uitvoerbaar zijn. De eerste stappen zijn al gezet. Met nieuwe maatregelen werken we de komende tijd toe naar een duurzame oplossing van de stikstofproblematiek en het herstel van de natuur.