Adviescollege Stikstofproblematiek overhandigt advies luchtvaartsector

Het Adviescollege Stikstofproblematiek heeft dinsdag 14 januari 2020 het ‘Advies Luchtvaartsector’ aangeboden. Het kabinet is blij dat het advies er is. Het is een belangwekkend onderwerp. Zij gaat het advies zorgvuldig bestuderen en komt op een later moment met een inhoudelijke reactie.

Eerdere adviezen

Het kabinet heeft het Adviescollege – dat onder leiding staat van Johan Remkes – eerder dit jaar gevraagd het kabinet te adviseren over hoe om te gaan met de stikstofproblematiek in Nederland. Eerder bracht het Adviescollege het advies ‘Niet alles kan’ uit en adviseerde aanvullend over het vraagstuk van beweiden en bemesten.

Structurele aanpak later dit jaar

Nu ook het gevraagde advies over de luchtvaartsector is verschenen, volgt later in het jaar nog een advies over de structurele aanpak van de stikstofproblematiek.