Mobiliteit

Ook al reizen we steeds schoner, de sector verkeer en vervoer is nog steeds verantwoordelijk voor 11% van de gemiddelde stikstofneerslag in Nederland. Binnen deze sector dragen wegverkeer en scheepvaart het meeste bij (in die volgorde 6% en 4%).

In het wegverkeer is de uitstoot van stikstof sterk gedaald, ook al is er veel meer verkeer bijgekomen. Tussen 2010 en 2018 gaat het om een daling van ruim 30% in stikftofoxiden. Dat komt doordat we in Europa afspraken hebben gemaakt voor de uitstoot (emissienormen) van nieuwe voertuigen. Een nieuwere auto is schoner dan een oudere. We willen dat alle vervoersmiddelen schoner worden. Daarom hebben we internationaal en in Europa afspraken gemaakt over de uitstootnormen voor wegverkeer, luchtverkeer, scheepvaart en mobiele voertuigen.

Besluit snelheidsverlaging

Op 13 november 2019 heeft het kabinet besloten om de maximumsnelheid op alle rijkswegen te verlagen naar 100 km per uur. Die geldt alleen overdag. ’s Avonds en ’s nachts (tussen 19:00 en 6.00 uur) mag er nog steeds 120 of 130 km per uur gereden worden op de wegen waar deze maximumsnelheid nu ook geldt. Uit berekeningen van RIVM blijkt dat deze maatregelen op zeer korte termijn in te voeren zijn én op korte termijn leiden tot een daling van de stikstofneerslag. Hiermee wordt ruimte gecreëerd voor herstel van natuur en de bouw van woningen en infrastructuur.

Breder pakket maatregelen

Het kabinet werkt samen met de provincies en maatschappelijke partners verder aan een breder pakket maatregelen om de stikstofproblematiek aan te pakken. Zo wordt verder natuurherstel bereikt en komt de vergunningverlening weer op gang. Hiervoor is het nodig dat alle sectoren, nu of in de toekomst, een bijdrage leveren aan het verminderen van de stikstofneerslag.