Mobiliteit

Ook al reizen we steeds schoner, de sector verkeer en vervoer is nog steeds verantwoordelijk voor 11% van de gemiddelde stikstofneerslag in Nederland. Binnen deze sector dragen wegverkeer en scheepvaart het meeste bij (in die volgorde 6% en 4%).

In het wegverkeer is de uitstoot van stikstof sterk gedaald, ook al is er veel meer verkeer bijgekomen. Tussen 2010 en 2018 gaat het om een daling van ruim 30% in stikftofoxiden. Dat komt doordat we in Europa afspraken hebben gemaakt voor de uitstoot (emissienormen) van nieuwe voertuigen. Een nieuwere auto is schoner dan een oudere. We willen dat alle vervoersmiddelen schoner worden. Daarom hebben we internationaal en in Europa afspraken gemaakt over de uitstootnormen voor wegverkeer, luchtverkeer, scheepvaart en mobiele voertuigen.