Webinar 1 en 2 juli 2020

Vooraf en tijdens de webinars Stikstof & Landbouw en Stikstof & Natuurherstel kregen we veel vragen. Deze werden gedurende de webinars zoveel mogelijk via WhatsApp beantwoord.

Webinar LNV
Beeld: ©LNV