Vragen en antwoorden coaches en regiobijeenkomsten

Agrariërs die de stikstofuitstoot willen reduceren en willen verduurzamen, staan voor een veranderopgave. Hoe worden zij hierbij ondersteund?

Er komen coaches om agrariërs persoonlijk te ondersteunen bij het nemen van stikstof reducerende maatregelen. Ook begeleiden deze coaches bij keuzes over innovaties, verduurzaming of stoppen/uitkoop. Daarnaast organiseert het Rijk, samen met provincies, regiobijeenkomsten voor agrariërs over deze mogelijkheden. Verder kunt u met uw vragen altijd terecht bij de helpdesk stikstof (voor contactgegevens zie www.aanpakstikstof.nl).

Waar meld ik mij als ik een bedrijfsadviseur wil inschakelen (en vanaf wanneer kan dit)?

Er wordt momenteel gewerkt aan de Regeling Agrarisch Bedrijfsadvies en Scholing. De verwachting is dat agrarisch ondernemers in het najaar via deze voucherregeling gebruik kunnen maken van het aanbod van bedrijfsadvies en scholing. Deze aanvraag gaat lopen via RVO. Medio september zullen we komen met een voorlichting richting agrariërs waar je de voucher allemaal aan kan besteden. 

In de tussentijd is het mogelijk vragen te stellen met betrekking tot stikstof bij de Groen Hoger Onderwijsinstellingen Has Hogeschool en Aeres Hogeschool.

Waar meld ik mij als ik bedrijfsadviseur wil worden?

Er wordt momenteel gewerkt aan de Regeling Agrarisch Bedrijfsadvies en Scholing. Het ministerie van LNV is in overleg met de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs om hiervoor een registratieprocedure op te zetten. Meer informatie daarover volgt via de Vereniging Agrarische Bedrijfsadviseurs medio augustus.