Omschakelprogramma Duurzame Landbouw

Boeren en tuinders die willen omschakelen naar kringlooplandbouw lopen soms tegen financieringsproblemen aan. Om hen hierin tegemoet te komen heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw ontwikkeld. Hiervoor is 175 miljoen euro beschikbaar gesteld. 

Het Omschakelprogramma bestaat uit een fonds en verschillende regelingen die agrariërs helpen om de omslag te maken naar een stikstofarme(re), meer extensieve en meer duurzame manier van produceren:

  • Investeringsfonds Duurzame Landbouw

Als een agrariër financiering aanvraagt voor de omschakeling naar een stikstofarme, meer extensieve en duurzame bedrijfsvoering, kan een financier dat te risicovol vinden. Met het Investeringsfonds Duurzame Landbouw zorgt LNV voor aanvullende financiering om de omschakeling mogelijk te maken. Vanaf 13 juli 2021 wordt gestart met een pilot en is het mogelijk financiering aan te vragen via het Nationaal Groenfonds.

  • Subsidieregeling Bedrijfsplan voor omschakeling

Ondersteuning voor het maken van een solide bedrijfsplan voor omschakeling.

  • Subsidieregeling Demonstratiebedrijf

Ondersteuning voor inspirerende praktijkvoorbeelden van reeds omgeschakelde agrariërs om hun kennis en ervaring uit te wisselen met collega agrariërs om verdere verduurzaming te stimuleren. 

  • Werkkapitaalregeling

Met deze regeling gaat de overheid een borgstelling verlenen op bancaire financiering om ook de (extra) werkkapitaalbehoefte als gevolg van de omschakeling naar duurzaamheid beter financierbaar te maken.