Omschakelprogramma Duurzame Landbouw

Boeren en tuinders die willen omschakelen naar kringlooplandbouw lopen soms tegen financieringsproblemen aan. Om hen hierin tegemoet te komen heeft het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit het Omschakelprogramma Duurzame Landbouw ontwikkeld. Hiervoor is 175 miljoen euro beschikbaar gesteld. 

Het Omschakelprogramma bestaat uit verschillende regelingen en fondsen die agrariërs helpen om de omslag te maken naar een stikstofarme(re) en meer duurzame manier van produceren:

  • Investeringsfonds bij het Nationaal Groenfonds

Als een agrariër financiering aanvraagt voor de omschakeling naar een duurzamere bedrijfsvoering, kan een financier dat te risicovol vinden. Met het investeringsfonds zorgt LNV voor aanvullende financiering om de omschakeling mogelijk te maken.

  • Subsidieregeling Bedrijfsplan voor omschakeling

Ondersteuning voor het maken van een solide bedrijfsplan voor omschakeling.

  • Subsidieregeling Demonstratiebedrijf

Ondersteuning voor het opstarten van een demonstratiebedrijf.

  • Werkkapitaalregeling

LNV staat borg voor de financiering van de overbrugging van de omschakelperiode.