Maatregelen infrastructuur

Veiligheid en bereikbaarheid zijn essentieel voor een handelsland als Nederland. Maar tijdens de aanleg en het gebruik van bijvoorbeeld (vaar)wegen, spoorlijnen of dijken nabij Natura 2000-gebieden, kan extra stikstofneerslag ontstaan. Op deze pagina staan maatregelen het kabinet neemt om de stikstofneerslag bij de aanleg te verminderen.

Innovatieregeling verduurzaming mobiele werktuigen Bouwsector 

Deze maatregel – die in 2020 start - ziet toe op gebiedsgerichte pilots voor de komende drie jaar op het gebied van de inzet van schone bouwmachines (nul-emissie mobiele werktuigen) bij infrastructuurprojecten en bouwprojecten. Hiermee ondersteunt het kabinet deze voor Nederland vitale sector. De sector kan nu projecten uitvoeren die anders vanwege stikstof vertraging oplopen. Hierdoor kunnen woningen worden gebouwd en kan infrastructuur worden aangelegd. De maatregel zal direct effect hebben op de pilotprojecten. Doordat het een pilotregeling betreft zal het totale effect klein zijn, maar voor de projecten zelf kan het betekenen dat door het gebruik van nul emissie mobiele werktuigen de bouw in de stad dan wel rond een natuurgebied wel door kan gaan. De mate waarin de inzet en opschaling van nul-emissie werktuigen verder zal worden bevorderd, wordt op basis van de uitkomsten van de pilots bepaald.

Ruimte voor infrastructurele projecten

Op 13 november 2019 heeft het kabinet een pakket aan maatregelen gepresenteerd waarvan uit de berekening van het RIVM blijkt dat deze op zeer korte termijn in te voeren zijn en op korte termijn leiden tot een daling van de stikstofneerslag. De maatregelen bieden ruimte aan woningbouw en infrastructurele projecten. Het gaat hierbij om een zevental projecten: A27/A12 Ring Utrecht, A1/A28 knooppunt Hoevelaken, A6 Almere-Lelystad, A4 Haaglanden, A27 Houten-Hooipolder, Innova 58 Tilburg-Eindhoven en Innova 58 Annabosch–Galder.