Documenten

218 documenten

Vul zoekcriteria in
Vul hier een trefwoord in waarop u wilt filteren.
Periode
U kunt hier een specifiek type document kiezen, zoals brochures of jaarverslagen.
Sorteren op:
Abonneren op de laatste documenten
 1. Contouren van het Programma Stikstofreductie en Natuurverbetering

  Uitgangspunten, contouren en vervolgstappen richting ontwerpprogramma

  Beleidsnota | 16-07-2021

 2. Voortgang aanpak stikstofproblematiek

  Minister Schouten (LNV) informeert de Kamer over de stand van zaken van de structurele aanpak van de stikstofproblematiek. 

  Kamerstuk: Kamerbrief | 16-07-2021

 3. Kamerbrief Stand van zaken Omschakelprogramma

  Kamerstuk: Kamerbrief | 13-07-2021

 4. Aanvullend Toetsingskader Risicoregelingen Borgstelling MKB-landbouwkredieten, onderdeel Werkkapitaal Omschakeling Duurzame Landbouw (BL-O) – juni 2021

  Publicatie | 13-07-2021

 5. Bijlage 2 TNO rapport Afbakening in de modellering van depositiebijdragen van individuele projectbijdragen

  Rapport | 09-07-2021

 6. Bijlage 1 RIVM rapport Verkenning afstandsgrens projectspecifieke depositieberekeningen

  Rapport | 09-07-2021

 7. Vragen en antwoorden over afstandsgrens 25 km

  Publicatie | 09-07-2021

 8. Kamerbrief Vervolgacties naar aanleiding van het eindrapport van het Adviescollege Meten en Berekenen Stikstof

  Kamerstuk | 09-07-2021

 9. Kamerbrief stand van zaken Subsidieregeling sanering varkenshouderijen

  Met deze brief informeert minister Schouten de Kamer, zoals toegezegd, over de stand van zaken met betrekking tot het aantal ...

  Kamerstuk: Kamerbrief | 30-06-2021

 10. Verkenning ecologische autoriteit

  In een policy brief van december 2019 met betrekking tot het stikstofbeleid heeft het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) ...

  Publicatie | 29-06-2021