Langetermijnverkenning Stikstofproblematiek

De Langetermijnverkenning Stikstofproblematiek bevat een integrale analyse van het stikstofvraagstuk op basis waarvan een aantal toekomstrichtingen, te maken keuzes en handelingsperspectieven voor de lange termijn worden geschetst.