Rapport toegankelijkheid website aanpakstikstof dd 5 februari 2021

Op verzoek van Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, aanbieder van de website www.aanpakstikstof.nl, is een handmatig deelonderzoek uitgevoerd waarin vastgesteld is in hoeverre de content van de website voldoet aan WCAG 2.1, niveau AA. Het onderzoek is uitgevoerd volgens de richtlijnen van het Waarmerk drempelvrij.nl, het Nederlandse kwaliteitsmerk voor toegankelijke websites.