Statement Rijk-IPO Bestuurlijk Overleg 29 november 2019

Het schriftelijke statement van het kabinet en het Interprovinciaal Overleg (IPO) en komt voort uit het Bestuurlijk Overleg van 29 november 2019.