Vragen en antwoorden webinar Stikstof en bronmaatregelen van 25 januari 2021

Vooraf en tijdens het webinar Stikstof en bronmaatregelen zijn veel vragen gesteld. Deze konden niet allemaal tijdens het webinar beantwoord worden. Hieronder vindt u een overzicht van de gestelde vragen en antwoorden op thema. De beantwoording  is nog niet compleet maar wordt de komende weken aangevuld.