Stikstofvragen beantwoord

Een structurele stikstofaanpak versterkt de natuur en biedt ruimte voor economische activiteiten. Over hoe die stikstofaanpak precies werkt, leven nog best wat vragen. In deze videoreeks geeft minister Carola Schouten (LNV) antwoord op een aantal van deze vragen.

Vraag van veehouder Anneke over de toekomst van boerenbedrijven

Minister Carola Schouten (LNV) geeft antwoord op de vraag van Anneke over wat de stikstofaanpak betekent voor boeren die door willen gaan met hun boerenbedrijf.

Stikstofvragen beantwoord: vragen van Anneke

Meer informatie over maatregelen voor de landbouwsector

Op deze pagina lees je meer over wat de stikstofaanpak betekent voor de landbouwsector. Meer vragen over de kamerbrief van 24 april worden hier beantwoord.

Vraag van akkerbouwer Chris over het bemesten van akkers

Chris is akkerbouwer en wil graag van minister Carola Schouten (LNV) weten wat de stikstofaanpak en de omslag naar kringlooplandbouw betekent voor het bemesten van akkers.

Stikstofvragen beantwoord: vragen van Klaasse Bos

Meer over de stikstofaanpak voor de landbouwsector

Op deze pagina lees je meer over wat de stikstofaanpak betekent voor de landbouwsector. Wil je meer weten over precisiebemesting, kijk dan hier voor meer voorbeelden en initiatieven uit de praktijk.  

Vraag van Tijn en Roos over nieuwe projecten in de woningbouw

Tijn en Roos sparen stellen hun vraag aan minister Carola Schouten (LNV) over de woningbouw: hoe zit het met bouwprojecten die door de stikstofcrisis stil hebben gelegen?

Stikstofvragen beantwoord: vraag Roos en Tijn

Meer over stikstofmaatregelen voor de woningbouw

Op deze pagina lees je meer over wat de stikstofaanpak betekent voor de bouwsector. Extra vragen over de kamerbrief van 24 april worden hier beantwoord.

Vraag van boswachter Ruben over het versterken van de natuur

Ruben werkt als boswachter op de Sallandse Heuvelrug. Minister Carola Schouten (LNV) beantwoordt zijn vraag over wat de stikstofaanpak betekent voor het herstellen en beschermen van de natuur.

Stikstofvragen beantwoord: vraag van Ruben

Meer over de maatregelen voor natuurherstel

Ook buiten de natuurgebieden is veel winst te behalen is voor herstel van biodiversiteit. Met deze stikstofaanpak richt het kabinet zich daarom, naast het versterken van de natuur in Natura2000-gebieden, ook op een meer natuurinclusieve inrichting van Nederland. Daarbij versterken we de natuur door het landschap ook tússen natuurgebieden goed in te richten. Meer daarover lees je hier.

Vraag van Bart Smolders over wat deze stikstofaanpak betekent voor infrabedrijven

Bart Smolders is directeur van Heijmans Infra. Minister Carola Schouten geeft antwoord op zijn vraag over wat de infrastructuur zal merken van deze stikstofaanpak.
 

Stikstofvragen beantwoord: vraag van Heijmans

Meer over maatregelen voor infrastructurele projecten

Hier lees je meer over wat de stikstofaanpak betekent voor de infrastructuur. Extra vragen over de kamerbrief van 24 april worden hier beantwoord.