Over de gebiedsgerichte aanpak

Waarom kiest het kabinet voor een gebiedsgerichte aanpak?

Het kabinet kiest in haar aanpak voor maatregelen die het meest effectief zijn. Omdat er grote verschillen zijn tussen de verschillende gebieden, is één algemene aanpak niet verstandig. De aanpak over hoe de stikstof neerslag is te verminderen, is overal anders. Daarom is gebiedsgericht maatwerk nodig.

Infographic Natura 2000-gebieden in Nederland

©Rijksoverheid

Waarom heeft Duitsland een soepeler stikstofbeleid?

De Nederlandse situatie is anders dan die in andere landen. In Duitsland zitten stikstofbronnen en natuurgebieden verder uit elkaar. De staat van instandhouding van de Nederlandse habitats is bovendien gemiddeld veel slechter dan in Duitsland. In de meest recente cijfers bungelt Nederland vrijwel onderaan de Europese lijst van de staat van instandhouding, terwijl Duitsland in de bovenste helft van de lijst staat. Het land kan daardoor ruimere regels hanteren. Er zijn in Nederland vergelijkbare regels gemaakt, maar ze bleken juridisch niet te voldoen. Het stikstofprogramma is gemaakt om de niet langer bruikbare regels van het ‘toetsingskader ammoniak’ (2008) te vervangen.