Over het Adviescollege Remkes

Het oplossen van het stikstofprobleem is complex. Het Adviescollege Stikstofproblematiek, bestaande uit verschillende experts, helpt het kabinet bij de zoektocht naar oplossingen. Voorzitter van het Adviescollege is oud-minister Johan Remkes.

Wat doet het Adviescollege Remkes precies?

De opdracht van het kabinet aan het Adviescollege is om advies uit te brengen over oplossingen voor de problematiek die is ontstaan in het licht van de uitspraken van de Raad van State van 29 mei 2019 over het Programma Aanpak Stikstof 2015-2021. Zowel een advies voor de korte termijn als de langere termijn.

Korte termijn advies

Voor het korte termijn advies heeft het college gekeken naar de mogelijkheden en onmogelijkheden voor vergunningverlening voor activiteiten rondom de Natura 2000-gebieden. Op 25 september resulteerde dit in het eerste adviesrapport ‘Niet alles kan’. Hierna volgden het adviesrapport ‘beweiden en bemesten’ en het rapport ‘luchtvaartsector’.

Lange termijn advies

Op 8 juni 2020 overhandigde het Adviescollege het eindrapport genaamd: 'Niet alles kan overal'

Wie zitten er in het Adviescollege?

Het Adviescollege bestaat uit 10 deskundigen.

De heer J.W. Remkes, voorzitter

De heer prof. dr. E. Dijkgraaf

Mevrouw mr. dr. A. Freriks

De heer drs. G.J. Gerbrandy

De heer prof. dr. J. J. van Dijk

Mevrouw ir. A.G. Nijhof MBA

Mevrouw E. Post MMC

De heer prof. dr. ir. R. Rabbinge

De heer dr. M.C.Th. Scholten

Mevrouw prof. dr. L. Vet

Tijdlijn Adviescollege Stikstofproblematiek

Een overzicht van de genomen stappen door Adviescollege Remkes