Vervolg wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering

Met een aantal aanpassingen van het oorspronkelijke wetsvoorstel via amendementen, is het wetsvoorstel Stikstofreductie en natuurverbetering op donderdag 17 december bij stemming aangenomen door de Tweede Kamer. De volgende stap is de behandeling van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer begin 2021.

Met het wetsvoorstel legt het kabinet wettelijk vast dat de natuur herstelt en uitstoot en neerslag van stikstof dalen. Op verzoek van de Kamer is de doelstelling daarvoor verhoogd en legt het kabinet vast dat in 2035 74 procent van de natuurgebieden onder de kritische depositiewaarde zit.

Het kabinet legt daarnaast op verzoek van de Kamer wettelijk vast dat de PAS-meldingen en meldingsvrije activiteiten omgezet worden in een vergunning. Ook komt er een breed Landbouwakkoord.