Wetsvoorstel natuurcompensatiebank in consultatie

Het Wetsvoorstel natuurcompensatiebank is op 25 november in consultatie gegaan. Het gaat om de wettelijke verankering van de natuurcompensatiebank, waar het kabinet 125 miljoen in gaat investeren.

De natuurcompensatiebank heeft als doel om op een gecoördineerde manier natuurmaatregelen te nemen ter compensatie van bepaalde projecten die stikstofdepositie veroorzaken. Door de gecoördineerde aanpak kan een grotere bijdrage aan een sterke en weerbare natuur worden geleverd, dan wanneer elk project individueel de compensatie moet organiseren. Het gaat om projecten van groot openbaar belang van het Rijk en waterschappen die voor hun vergunning een beroep doen op de ADC-toets. Projecten met een veiligheidsbelang krijgen voorrang. De negatieve stikstofeffecten van de projecten die een beroep doen op de natuurcompensatiebank kunnen zo worden gecompenseerd.

De uitwerking van de natuurcompensatiebank wordt samen opgepakt met de provincies en terreinbeherende organisaties.