Maatregelen

Om de natuur te verbeteren en ruimte te geven aan economische activiteiten moet de stikstofuitstoot omlaag. Daarom zijn er verschillende maatregelen per sector om dit aan te pakken.

©LNV

In 2030 moet minimaal 50 procent van de hectares met stikstofgevoelige natuur onder een veilige stikstofgrens zijn. Door de natuur te versterken en tegelijk door (bron)maatregelen in de sectoren landbouw, mobiliteit, infrastructuur en woningbouw ervoor te zorgen dat de neerslag van de natuur vermindert, wordt perspectief geboden om de vergunningverlening verder op gang te brengen.
 

©LNV

Maatregelen Natuurherstel

©LNV

Maatregelen Landbouw

©LNV

Maatregelen Mobiliteit

©LNV

Maatregelen Infrastructuur

©LNV

Maatregelen Woningbouw