Over de uitspraak van de Raad van State

De hoeveelheid stikstof terugdringen, de natuur versterken en tegelijkertijd economische ontwikkeling mogelijk maken. Dat was het doel van het Programma Aanpak Stikstof (PAS), dat de overheid in 2015 introduceerde.

Vergunningen via PAS

Het PAS bood ruimte om vergunningen voor (bouw)projecten in de buurt van een Natura2000-gebied toch te verlenen. Zelfs als dat betekende dat er extra stikstof in de natuur terechtkwam. Er werden tenslotte ook maatregelen genomen om de stikstof te verminderen en de natuur te herstellen.

Streep door PAS

Maar de overheid liep te ver op de zaken vooruit, oordeelde de hoogste algemene bestuursrechter, De Raad van State. Een toestemming ‘vooraf’ mocht niet. Dat was namelijk in strijd met Europese natuurwetgeving. Op 29 mei 2019 werd daarom een ferme streep gezet door het PAS. Dit leidde tot grote onzekerheid. Zowel projecten met een lopende vergunningaanvraag als projecten die eerst geen natuurvergunning nodig hadden, moesten nu opnieuw beoordeeld worden. 

Veel sectoren geraakt

Het besluit om de PAS stop te zetten, raakte veel sectoren. Elk project in de buurt van Natura2000-gebied mocht niet meer stikstof uitstoten dan toegestaan. En in een dichtbevolkt land als Nederland wordt al snel vlakbij natuurgebied gebouwd. Veel projecten lagen daarom stil of liepen vertraging op.