Provincies: geen vergunning tot actualisatie AERIUS

De provincies hebben besloten om tot de actualisatie van AERIUS op 26 januari 2023 geen ontwerpbeschikking binnen de Wet natuurbescherming meer te publiceren. Zie bijgaand bericht: Geen vergunning tot actualisatie Aerius (ipo.nl).

Reden hiervoor is dat de procedure niet voor de actualisatie kan worden afgerond, waardoor een nieuwe stikstofberekening nodig zou zijn. Van deze lijn kan alleen in specifieke gevallen worden afgeweken.

Meer informatie

Met vragen over stikstof, vergunningverlening en AERIUS kunt u terecht bij de Helpdesk Stikstof en Natura 2000 van BIJ12. Telefonisch op werkdagen tussen 09.00 en 12.00 uur op telefoonnummer 085 – 486 25 90. Of stuur uw vraag in via het contactformulier op de website bij12.nl.