Uitspraak Raad van State over twee typen emissiearme melkveestallen

Bij het verlenen van nieuwe natuurvergunningen voor emissiearme melkveestallen types A1.13 en A1.28, mag geen gebruik meer worden gemaakt van de zogenoemde Rav-factoren (emissiefactoren). Dit heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State besloten op woensdag 7 september 2022. De Raad van State stelt dat het onzeker is of deze emissiearme melkveestallen in de praktijk niet meer ammoniak uitstoten dan waar in de natuurvergunning vanuit is gegaan.

Voor het krijgen van een natuurvergunning is het noodzakelijk dat er voldoende zekerheid is dat beschermde natuurgebieden geen schade oplopen. In opdracht van het Rijk loopt er daarom een onderzoek naar de effectiviteit van emissiearme stallen. Daarnaast werkt het kabinet aan een plan voor een robuuste vergunningverlening, hierin is aandacht voor onder meer intern salderen en de zekerheid van natuurvergunningen.
 

Minister Schouten en Minister Van der Wal: "Innovatieve oplossingen kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de transitie. De uitspraak van de Raad van State raakt boeren die met stalinnovaties aan de slag willen in het landelijk gebied. Wij willen dat boeren met zekerheid investeringen in innovaties kunnen blijven inzetten als een van de opties om stikstof te reduceren. Voor boeren en natuur is het belangrijk dat innovaties wel daadwerkelijk het juiste resultaat opleveren. Daarmee moeten we voortvarend aan de slag. We bestuderen de uitspraak, onderzoeken de gevolgen en komen met voorstellen om de vergunningverlening robuuster te maken."

Lees hier de antwoorden op veel gestelde vragen.