Aanvraag tegemoetkoming extra kosten PAS-meldingen mogelijk

Dit voorjaar hebben minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de provincies bekend gemaakt de PAS-melders tegemoet te komen met een bedrag  van 1600 euro voor de advieskosten gemaakt voor het aanleveren van gegevens. PAS-melders kunnen vanaf vandaag, 15 november 2021, deze tegemoetkoming aanvragen via mijn.rvo.nl/PAS-meldingen.

Alle PAS-melders die kosten hebben gemaakt voor het doorgeven van de gegevens voor het legaliseren van de PAS-melding kunnen de tegemoetkoming aanvragen. Deze tegemoetkoming is aan te vragen ongeacht de uitkomst van de controle van de PAS-melding. Wanneer er voor meerdere projecten een verzoek tot legalisatie is ingediend, dan kan er per project een tegemoetkoming worden aangevraagd.

Aanvragen van de tegemoetkoming

De tegemoetkoming is aan te vragen door het invullen van het formulier op de website van RVO: mijn.rvo.nl/PAS-meldingen. Het is mogelijk om de tegemoetkoming tot en met 30 november 2022 aan te vragen.

Meer informatie

Heeft u een vraag over het aanvragen van deze tegemoetkoming? Kijk dan op www.rvo.nl. Voor vragen over PAS-meldingen kunt u terecht op bij12.nl/informatiepunt.