De rechterlijke uitspraak over het verlenen van een natuurvergunning tbv het wijzigen van een melkveehouderij

Bij uitspraak van 11 maart 2021 heeft de rechtbank Noord-Nederland een natuurvergunning voor het wijzigen van een melkveehouderij vernietigd, omdat er wetenschappelijke twijfel is over de gebruikte emissiefactoren voor ammoniak uit stallen, gebaseerd op de Regeling ammoniak en veehouderij. 

De Gedeputeerde Staten Fryslân hebben op 30 maart 2021 besloten om hiertegen in hoger beroep te gaan. De minister van LNV ondersteunt dit hoger beroep en heeft de provincie voorgesteld zich als partij hierbij te voegen.