Kabinetsreactie op het advies over stikstof en de luchtvaartsector

Minister Van Nieuwenhuizen informeert de Tweede Kamer over de kabinetsreactie op het advies van het Adviescollege Stikstofproblematiek aan de luchtvaartsector over de aanpak van stikstof.