Vertrek Hester Maij, aanstelling Jan Jacob van Dijk

Hester Maij heeft op 1 januari jl. haar taken neergelegd als lid van het Adviescollege Stikstofproblematiek. De reden hiervoor is dat haar nieuwe functie bij FrieslandCampina, voor haar niet te combineren is met het lidmaatschap.

Maij was onder andere betrokken bij de adviezen voor de korte termijn van het Adviescollege: ‘Niet Alles Kan’ en 'Bemesten en Beweiden in 2020'. Het Adviescollege dankt haar voor haar bijdrage en ingebrachte ervaring op het stikstofdossier.

Aanstelling Jan Jacob van Dijk

Per 1 februari 2020 wordt Hester Maij opgevolgd door Jan Jacob van Dijk. De heer Van Dijk is van 2002 tot 2010 lid geweest van de Tweede Kamer voor het CDA. Vervolgens was hij acht jaar gedeputeerde van Landbouw en Natuur in de provincie Gelderland. In die periode was hij ook voorzitter van de Bestuurlijke Adviescommissie Vitaal Platteland. Het Adviescollege is blij een nieuw lid te hebben gevonden met ruime ervaring op het dossier.