Minister-president Rutte en minister Schouten in gesprek met natuurorganisaties en boeren over stikstofproblematiek

Op woensdag 29 januari 2020 vond een rondetafelgesprek plaats tussen minister-president Rutte, minister Schouten, natuurorganisaties en boeren in Radio Kootwijk. Het doel van deze bijeenkomst was om samen in gesprek te gaan over de stikstofproblematiek.

Eerste gezamenlijke bijeenkomst

Het rondetafelgesprek was een vervolg op een drietal eerdere gesprekken die natuurorganisaties en boeren(organisaties) afzonderlijk met de minister-president en minister Schouten voerden. Bijzonder aan dit rondetafelgesprek was dat het – vanuit de wens van natuurorganisaties – samen met de (boeren)organisaties gevoerd werd in plaats van afzonderlijk met de minister-president en minister Schouten.

Bezoek aan melkveebedrijf in Ermelo

Voorafgaand aan het rondetafelgesprek brachten de minister-president en minister Schouten een bezoek aan het melkveebedrijf van Eefje Meihuizen en haar man Eric in Leuvenum in de gemeente Ermelo. Er werd gepraat over de onzekerheid die de stikstofcrisis voor boeren met zich meebrengt. In de stal liet het echtpaar de speciale vloer zien die zij aanlegden om de uitstoot van hun koeien te verminderen. Een terreinbeheerder van Landgoed Leuvenum en provinciale begeleider van het gebiedsproces waren aanwezig bij het bezoek.

Schade aan het stuifzandgebied op de Veluwe

Na afloop van het bezoek aan het melkveebedrijf, bekeken Rutte en Schouten samen met boswachter Rick de Ruiter van Staatsbosbeheer het stuifzandgebied in de omgeving van Radio Kootwijk. Het stuifzandgebied ligt op de Veluwe, wat behoort tot een Natura 2000-gebied. Samen bespraken zij de huidige situatie van het natuurgebied rond de gevolgen van te veel stikstofneerslag. Ook dit gebied kampt met schade aan de natuur.  

Meer begrip voor elkaar

In Radio Kootwijk deelden de gesprekspartners hun ervaringen rond de stikstofproblematiek. Het uitgangspunt hierbij was om als organisaties met verschillende belangen, meer begrip voor elkaar te krijgen door actief naar elkaar te luisteren. De partijen zullen daarom de komende tijd met elkaar in gesprek blijven.