Intern salderen

Wanneer bij een nieuw project stikstof zal worden uitgestoten, kan dit soms binnen het project of op dezelfde locatie worden opgelost. Als een (agrarisch) bedrijf zo wordt aangepast dat het niet méér stikstofneerslag veroorzaakt door het nieuwe project of de uitbreiding, dan spreken we van intern salderen. Dit kan bijvoorbeeld door bij uitbreiding van een (agrarisch) bedrijf emissiearme technieken te installeren, waardoor de stikstofneerslag hetzelfde blijft. Het probleem van extra stikstofuitstoot wordt dan binnen het eigen project of bedrijf opgelost.

Geen vergunning nodig

Sinds 1 januari 2020 is voor intern salderen geen natuurvergunning nodig. Dit blijkt uit de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake de Logtsebaan. Het is mogelijk om een bevestiging te krijgen dat u niet vergunningsplichtig bent. Dat kan de initiatiefnemer de nodige juridische zekerheid geven. Daarvoor dient u alsnog een vergunningsaanvraag in. U zult dan een positieve afwijzing krijgen. Houdt u er rekening mee dat u vaak wel leges moet betalen om een aanvraag te doen. Ook als daarop een positieve afwijzing volgt.

Andere aanvragen, zoals voor extern salderen of het verleasen van stikstofruimte, worden volgens de bestaande afspraken afgehandeld.