Maatregelen mobiliteit

De sector verkeer en vervoer is verantwoordelijk voor 11% van de gemiddelde stikstofneerslag in Nederland. Met een pakket maatregelen werken we toe naar een duurzame oplossing van de stikstofproblematiek en het herstel van de natuur. Op deze pagina staan alle maatregelen die het kabinet neemt om de stikstof-uitstoot binnen de verkeer- en vervoersector te verminderen.

Maximumsnelheid overdag omlaag naar 100 km/u

Op wegen met een snelheidslimiet van 120 of 130 km/u mogen automobilisten overdag niet harder dan 100 km/u rijden. Tussen 19:00-06:00 uur mogen ze wel 120 of 130 km/u rijden.