Vragen en antwoorden geen vergunningsplicht beweiden en bemesten

Er is met provincies afgesproken om beweiden en bemesten niet vergunningplichtig te maken. Waarom is deze maatregel genomen?

Voor een goede bedrijfsvoering zijn beweiden en bemesten noodzakelijk. Samen met provincies willen we ervoor zorgen dat de situatie van de laatste jaren – waarin geen vergunningplicht van toepassing was – voort kan worden gezet. Het kabinet sluit hierbij aan bij het advies bemesten en beweiden van het Adviescollege Remkes.

Wanneer gaat de maatregel in?

Het is nu al zo dat beweiden en bemesten niet vergunningplichtig is. Er verandert dus niets.

Waar kan men terecht voor informatie over beweiden en bemesten?

Bij de eigen provincie.