Omschakelfonds

Agrariërs die willen omschakelen naar kringlooplandbouw lopen soms tegen financieringsproblemen aan. Het kabinet werkt op basis van ideeën van diverse partijen aan een zogenoemd omschakelfonds, waarmee kringlooplandbouwprojecten gefinancierd kunnen worden. Denk aan samenwerkende agrariërs die moeten investeren in grond om natuurinclusieve producten te verbouwen of aan agrariërs die willen innoveren met ander, duurzamer veevoer. Door middel van het omschakelfonds worden agrariërs geholpen aan de financiering die zij voor deze omschakeling nodig hebben.

Op dit moment wordt nog onderzocht hoe dit fonds eruit moet zien, dit wordt samen met partijen uit de sector en met onderzoek door de Wageningen Universiteit (WUR) gedaan. Vóór de zomer wordt hier meer informatie over geven.

Vragen en antwoorden over omschakelfonds

Waar kunnen agrariërs terecht voor meer informatie