Subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen

Status: in uitvoering

Wat houdt de maatregel in?

De motoren van binnenvaartschepen worden schoner door het gebruik van SRC-katalysatoren. Hiermee kan een bestaande motor van een schip 80 procent minder stikstof uitstoten. Om het gebruik hiervan aan te moedigen is in januari 2021 de Tijdelijke subsidieregeling verduurzaming binnenvaartschepen 2021-2025 opengesteld. Deze regeling was al in voorbereiding op basis van de Green Deal Zeevaart Binnenvaart en Havens

Vanuit de Green Deal konden schippers een aanvraag doen voor een compleet nieuwe motor. Vanuit het aanvullende budget van 79 miljoen uit de aanpak stikstof kunnen zij een aanvraag doen voor het toepassen van een SRC-katalysator op de bestaande motor (retrofit). Zij betalen dan een deel van de kosten en de Rijksoverheid betaalt een deel van de kosten (‘co-financiering’). De regeling loopt van 2021 tot 2025. 

Vanuit de stikstofaanpak is in 2022, 26 miljoen extra toegezegd voor verduurzaming van de binnenvaart. In 2022 is hiervan 10 miljoen gebruikt voor nieuwe motoren en ook in 2023 komt daarvoor 8 miljoen beschikbaar. Het budget vanuit de Green Deal voor motorvervanging is inmiddels op.

Wat levert het op?

De verwachting is dat met deze subsidieregeling ongeveer 900 schepen een katalysator krijgen. PBL heeft berekend dat door deze maatregel de stikstofneerslag tussen 2021 en 2030 daalt met 4,2 mol per hectare per jaar in 2030.

Wat is de stand van zaken?

De aanvragen voor SCR-katalysatoren lopen op dit moment nog niet zo goed. Er zijn minder aanvragen gedaan dan verwacht. De regeling is daarom voor 2023 aangepast: naast subsidie voor een katalysator is er nu ook subsidie voor een roetfilter. Zodat een schipper tegelijk de uitstoot van stikstof én fijnstof kan verminderen.  Ook is de regeling aantrekkelijker gemaakt voor grotere motoren. En er is in 2023 extra stikstofbudget beschikbaar voor nieuwe motoren. De aanpassingen zijn in december 2022 in de Staatscourant gepubliceerd. De regeling is op 7 februari opnieuw opengesteld en loopt tot en met 31 oktober 2023.  Meer informatie is te vinden op de website van RVO.nl

Wie kunnen gebruik maken van deze maatregel?

Eigenaren (particulier of organisaties) van binnenvaartschepen kunnen gebruik maken van de subsidieregeling. Het schip moet dan wel in de 12 maanden vóór het moment dat de subsidie wordt aangevraagd 60 dagen of meer in Nederlandse wateren hebben gevaren. Na de datum van aanvragen moet het schip ook tenminste 60 dagen per jaar voor een periode van twee jaar in Nederlandse wateren varen. Deze voorwaarden moeten ervoor zorgen dat de maatregel (ook) minder stikstofuitstoot in Nederland oplevert en niet alleen daarbuiten. 

Meer lezen

Alles over de voorwaarden, het doel en het budget voor deze regeling is te vinden op de pagina Subsidieregeling Verduurzaming Binnenvaartschepen op de website van RVO.