Maatregel Gerichte Aankoop en beëindiging veehouderijen

Status: in uitvoering

Wat houdt de maatregel in?

De Maatregel Gerichte Aankoop en beëindiging veehouderijen geeft provincies de mogelijkheid om piekbelasters aan te kopen. Piekbelasters zijn veehouderijen met een hoge stikstofbelasting op Natura 2000-gebieden. Deelname aan de maatregel door veehouderijen is altijd vrijwillig.  
Door piekbelasters aan te kopen kunnen provincies doelgericht stikstofneerslag verlagen daar waar dat het hardst nodig is. Dat maakt het mogelijk om ook gericht te werken aan natuurherstel van stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. Wanneer de stikstofneerslag van die gebieden op een gezonde grens zit, komt op termijn ook ruimte beschikbaar voor nieuwe ontwikkelingen.

Wat levert het op?

Het kabinet stelt 480 miljoen euro beschikbaar aan provincies voor het aankopen van veehouderijen. Door deze maatregel kan de stikstofneerslag naar verwachting dalen met ongeveer 12 mol per hectare per jaar. 

Wat is de stand van zaken?

De inschrijving voor het eerste deel (ook wel 'tranche' genoemd) van de Maatregel Gerichte Aankoop en beëindiging (voorheen Regeling Provinciale Aankoop Veehouderijen) is op 1 december 2022 gesloten.  De eerste tranche van de maatregel werd door provincies uitgevoerd met een budget van €228 miljoen euro. De conceptregeling voor de tweede tranche stond van 10 mei tot 13 juni 2022 open voor  publieke consultatie. 

Wie kunnen gebruik maken van deze maatregel?

Alle provincies in Nederland kunnen op basis van de regeling budget aanvragen bij het Rijk voor de aankoop van veehouderijen. Veehouderijen die voor aankoop in aanmerking komen zijn de zogenaamde ‘piekbelasters’: veehouderijen met een relatief hoge stikstofbelasting op een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied.