Start aanlevering gegevens PAS-melders

Met ingang van deze maand kunnen de PAS-melders de procedure starten om alsnog een natuurvergunning te verkrijgen voor hun activiteiten. Zij moeten hiervoor gegevens aanleveren met een berekening in de geactualiseerde versie van AERIUS via mijnrvo.nl/pas-meldingen.

PAS-melders zijn initiatiefnemers die voor de stikstofuitspraak van de Raad van State in aanmerking kwamen voor een vrijstelling van de Natura 2000-vergunningplicht. Het kabinet heeft eerder aangegeven te willen onderzoeken hoe de meldingen versneld in vergunningen omgezet kunnen worden. 

Procedure omzetten PAS-meldingen

Meldingen kunnen alleen omgezet worden in vergunningen met geactualiseerde gegevens. Daarom wordt nu van de initiatiefnemers gevraagd om deze aan te leveren. Na controle van deze gegevens koppelt het bevoegde gezag de benodigde depositieruimte aan stikstofruimte die is vrijgekomen door de maatregelen uit de structurele aanpak. Meldingen waar nog geen stikstofruimte voor is, komen in aanmerking voor ruimte die verkregen wordt door de bronmaatregelen in de loop van 2021 en 2022.

PAS-melders ontvangen een brief met verdere uitleg over de procedure. Deze is na te lezen op bij12.nl/omzettenpasmelding.

Infographic procedure omzetten PAS-meldingen in vergunningen

Beeld: ©Rijksoverheid