Extern salderen

Soms is het niet mogelijk om de stikstofneerslag binnen het eigen bedrijf of op de eigen locatie te compenseren. Als intern salderen geen optie is, dan is er een andere optie: extern salderen. De ene agrarisch ondernemer koopt dan de stikstofruimte van een andere agrarisch ondernemer die (deels) is gestopt.

Bij extern salderen neemt een bedrijf tot maximaal 70% van de stikstofruimte over van het bedrijf dat stopt. Het bedrijf mag dus niet alle opgekochte stikstofruimte gebruiken. Dit is bedoeld om te voorkomen dat gesaldeerd wordt met ongebruikte ruimte (de zogenaamde latente ruimte) en de stikstofneerslag toeneemt, waardoor de beschermde natuur achteruit kan gaan.

Verleasen

Verleasen is een vorm van extern salderen. Bij verleasen wordt een natuurvergunning afgegeven voor tijdelijke stikstofneerslag. De saldogever stopt dan voor een bepaalde periode met de activiteit die stikstofemissie veroorzaakt. De saldo-ontvanger mag voor in die periode maximaal 70% van de stikstofruimte gebruiken.

Er zijn een aantal voorwaarden waaraan u moet voldoen als u extern wil salderen of verleasen. Deze voorwaarden vindt u op de website van BIJ12. Daar vindt u ook een handreiking salderen.

Extern salderen en de rol van de provincie

Voor natuurtoestemmingen zijn doorgaans de provincies het bevoegd gezag. Iedere provincie weegt voor zich af of er voldoende aan de randvoorwaarden en beheersmaatregelen is voldaan om de regeling extern salderen in de provincie open te stellen. Dit hangt ook af van de specifieke gebiedsopgave en de verwachte behoefte aan extern salderen in de betreffende provincie. Het kan daarom zijn dat de regels voor extern salderen per provincie verschillen. Een overzicht van de maatregelen per provincies vindt u op deze pagina op website van BIJ12.