De stikstofbank

Soms is een natuurvergunning nodig, maar is het niet mogelijk om intern of extern te salderen én heeft de aanvrager geen recht op stikstofruimte uit het stikstofregistratiesysteem. Om sommige plannen toch te laten doorgaan hebben de provincies de stikstofbank ontwikkeld. De stikstofbank biedt een extra mogelijkheid om een natuurvergunning te krijgen. Ook het Rijk werkt aan het ontwikkelen van zo’n stikstofbank.

Op dit moment is het nog niet mogelijk om een aanvraag te doen bij de stikstofbank. De provincies registreren hoeveel ruimte er is. Dit is het ‘vullen’ van de stikstofbank. In de toekomst is het de bedoeling dat de provincies de geregistreerde ruimte ook (deels) gaan uitgeven.

Microdepositiebank en doelenbanken

De stikstofbank bestaat uit meerdere onderdelen. Is er sprake van een project waarbij de stikstofneerslag hooguit 0,05 mol per hectare per jaar is? Dan spreken we van microdepositie. Deze projecten kunnen gebruikmaken van de microdepositiebank. Het maakt niet uit of dit publieke of private initiatieven zijn.

Provincies kunnen ervoor kiezen naast de microdepositiebank extra banken op te richten met een specifiek doel. Bijvoorbeeld het stimuleren van de gebiedsgerichte aanpak. Dat zijn de doelenbanken.

Vrijgemaakte ruimte en vrijgevallen ruimte

Hoeveel ruimte de stikstofbank heeft, kan per moment verschillen. De stikstofbank wordt namelijk gevuld met vrijgemaakte en vrijgevallen ruimte. 

Vrijgemaakte ruimte is stikstofruimte die vrij komt door het uitvoeren van de bronmaatregelen. Bijvoorbeeld omdat een provincie een bedrijf opkoopt en (een deel van de) stikstofuitstoot in de natuurvergunning van dit bedrijf in de stikstofbank registreert.

Vrijgevallen ruimte is stikstofruimte die beschikbaar komt wanneer er na extern salderen stikstofruimte overblijft. Dat kan zo zijn wanneer het bedrijf dat de ruimte ontvangt zich op een andere plek bevindt ten opzichte van Natura 2000-gebieden, dan het bedrijf dat de ruimte aanbiedt. Soms is er dan meer ruimte beschikbaar, dan nodig is. De overgebleven ruimte is ‘vrijgevallen’.

De microdepositiebank wordt vooral gevuld met vrijgevallen ruimte. Een doelenbank wordt alleen gevuld met vrijgemaakte ruimte.

Nationale stikstofbank

Op dit moment werken de provincies aan het ontwikkelen van de stikstofbank. Ook het Rijk wil gaan werken met zo’n bank. Dit is nog in ontwikkeling.

Heeft u vragen over de stikstofbank? Kijk eens bij de vragen en antwoorden op deze pagina op de website van BIJ12.