Over de vergunningverlening

Hoe weet ik of ik een natuurvergunning moet aanvragen?

Wanneer het niet is uitgesloten dat jouw project leidt tot significant negatieve effecten voor een Natura 2000-gebied moet een natuurvergunning worden aangevraagd. Het risico op effecten door de stikstofdepositie van jouw project kunnen worden weggenomen door bijvoorbeeld te salderen. Het uiteindelijke besluit over de vergunningverlening wordt genomen door het bevoegd gezag.

Hoe weet ik of een natuurvergunning niet nodig is?

Met de  AERIUS calculator is het weer mogelijk om de stikstofdepositie te berekenen. Als op geen enkel Natura 2000-gebied de bijdrage hoger is dan 0,00 g/mol dan is er geen toestemming benodigd op het gebied van stikstof in kader van de Wet Natuurbescherming.

Wanneer een project niet leidt tot een toename van stikstofdepositie in Natura-2000 gebieden of wanneer de conclusie van een ecologische voortoets is dat significante effecten zijn uitgesloten, is een natuurvergunning niet nodig.

Wat kan ik doen als er toch een stikstofdepositie is?

Als er toch sprake is van stikstofdepositie die leidt tot mogelijke negatieve effecten kan gekeken worden of er mogelijkheden zijn om door middel van intern of extern salderen deze effecten weg te nemen. Mocht er na salderen nog steeds depositie zijn, kan gekeken worden of een ADC-procedure uitkomst biedt.

Klopt het dat onherroepelijke vergunningen ook kunnen worden ingetrokken?

Er is nu een zaak aangespannen tegen een vergunning die al onherroepelijk is. Het is nog niet duidelijk hoe de Raad van State daarover zal oordelen.

Kan ik hulp krijgen?    

Voor gemeenten is het mogelijk om het Expertteam Woningbouw te vragen om ondersteuning. Het Expertteam helpt gemeenten bij vraagstukken rondom woningbouwprojecten, waaronder stikstof.

Neem contact op met het  Expertteam Woningbouw.