Over de Kamerbrief van 13 november 2019 (nieuwe maatregelen)

Wat betekenen de in de Kamerbrief aangekondigde maatregelen concreet voor de woningbouw?

Deze maatregelen zorgen ervoor dat er voldoende stikstofruimte is voor 75.000 woningen en dat de vergunningverlening voor woningbouw verder op gang kan komen. Lokaal wordt bekeken of er voor een specifiek project voldoende ruimte beschikbaar is.

Wanneer gaan de maatregelen uit de Kamerbrief in?

Zodra de spoedwetgeving door de Eerste en Tweede Kamer is aangenomen. Om dit wetsvoorstel snel aan te kunnen bieden, is er al een spoedadvies bij de Raad van State aangevraagd.

Op welke termijn zorgt dit ervoor dat projecten die nu stilliggen omdat er geen natuurvergunning wordt afgegeven, door kunnen gaan?

Streven is om dit voor het einde van het jaar door de Eerste en Tweede Kamer te krijgen. Overigens zijn er ook al mogelijkheden om een vergunning aan te vragen buiten dit pakket om, zoals een ecologische onderbouwing en intern salderen.

Hoeveel projecten kunnen er nu door? En is het zeker dat met deze maatregelen projecten definitief door kunnen of bestaat er een kans dat de rechter er alsnog een streep doorzet?

Dit pakket biedt stikstofruimte voor 75.000 woningen in 2020. Die stikstofruimte is niet overal even groot, dus zal er goed lokaal gekeken moeten worden naar hoe de ruimte zo efficiënt mogelijk gebruikt kan worden.

Is de bouw van 75.000 nieuwe woningen in 2020 haalbaar?

Er zijn nu al mogelijkheden om woningen te bouwen (zie Kamerbrief 4 oktober). De nieuwe maatregelen zijn daarop een aanvulling en op deze manier doen we ons uiterste best om ook volgend jaar 75.000 woningen mogelijk te maken.