Vragen en antwoorden

Met nieuwe maatregelen werken we toe naar een duurzame oplossing van de stikstofproblematiek en het herstel van de natuur. De veranderingen die hiermee gepaard gaan, kunnen vragen met zich meebrengen. Hieronder staan vragen en antwoorden per onderwerp die meer duidelijkheid geven.