Kabinet investeert in bouwen

Op Prinsjesdag maakte het kabinet bekend dat er jaarlijks 100 miljoen euro gereserveerd wordt tot en met 2030 voor bronmaatregelen om een drempelwaarde of partiële vrijstelling voor de bouw in te kunnen voeren als onderdeel van de stikstofaanpak.