Maatregelen woningbouw

Met een pakket maatregelen werken we toe naar een duurzame oplossing van de stikstofproblematiek en het herstel van de natuur. Op deze pagina staan alle maatregelen die het kabinet neemt om de stikstof-uitstoot binnen de woningbouw te verminderen.

Bouw 75.000 woningen

Andere maatregelen maken het mogelijk dat in 2020 circa 75.000 woningen gebouwd worden. Ook bieden de maatregelen ruimte om projecten voor kustbescherming-, water- en wegenveiligheid weer door te laten gaan. 

Innovatieregeling verduurzaming mobiele werktuigen Bouwsector 

Deze maatregel – die in 2020 start - ziet toe op gebiedsgerichte pilots voor de komende drie jaar op het gebied van de inzet van schone bouwmachines (nul-emissie mobiele werktuigen) bij infrastructuurprojecten en bouwprojecten. Hiermee ondersteunt het kabinet deze voor Nederland vitale sector. De sector kan nu projecten uitvoeren die anders vanwege stikstof vertraging oplopen. Hierdoor kunnen woningen worden gebouwd en kan infrastructuur worden aangelegd. De maatregel zal direct effect hebben op de pilotprojecten. Doordat het een pilotregeling betreft zal het totale effect klein zijn, maar voor de projecten zelf kan het betekenen dat door het gebruik van nul emissie mobiele werktuigen de bouw in de stad dan wel rond een natuurgebied wel door kan gaan. De mate waarin de inzet en opschaling van nul-emissie werktuigen verder zal worden bevorderd, wordt op basis van de uitkomsten van de pilots bepaald.

Ruimte voor infrastructurele projecten

Op 13 november 2019 heeft het kabinet een pakket aan maatregelen gepresenteerd waarvan uit de berekening van het RIVM blijkt dat deze op zeer korte termijn in te voeren zijn en op korte termijn leiden tot een daling van de stikstofneerslag. De maatregelen bieden ruimte aan woningbouw en infrastructurele projecten. Het gaat hierbij om een zevental projecten: A27/A12 Ring Utrecht, A1/A28 knooppunt Hoevelaken, A6 Almere-Lelystad, A4 Haaglanden, A27 Houten-Hooipolder, Innova 58 Tilburg-Eindhoven en Innova 58 Annabosch–Galder.