Maatregelen woningbouw

Met een pakket maatregelen werken we toe naar een duurzame oplossing van de stikstofproblematiek en het herstel van de natuur. Op deze pagina staan alle maatregelen die het kabinet neemt om de stikstof-uitstoot binnen de woningbouw te verminderen.

Bouw 75.000 woningen

Andere maatregelen maken het mogelijk dat in 2020 circa 75.000 woningen gebouwd worden. Ook bieden de maatregelen ruimte om projecten voor kustbescherming-, water- en wegenveiligheid weer door te laten gaan.