Inventarisatie mogelijk geraakte projecten met betrokkenheid Rijk (stikstofproblematiek)

Inventarisatie van plannen en projecten die mogelijk gevolgen ondervinden van de uitspraak door de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het gaat om plannen en projecten waarbij de Rijksoverheid inititatiefnemer of bevoegd gezag is.