Inventarisatie mogelijk geraakte projecten met betrokkenheid medeoverheden provincies, waterschappen en gemeenten (stikstofproblematiek)

Inventarisatie van plannen en projecten die mogelijk gevolgen ondervinden van de uitspraak door de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het gaat om plannen en projecten waarbij provincies, waterschappen en gemeenten inititatiefnemer of bevoegd gezag zijn.