Woningbouw

Sinds de stop van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) op 29 mei 2019, zijn veel bouwprojecten stil komen te liggen. Dit is problematisch voor de woningbouw omdat daar de nood en de maatschappelijk impact het hoogst is. Daarom heeft het kabinet op 13 november 2019 maatregelen genomen voor de vermindering van stikstofneerslag, om zo ruimte te bieden aan de bouw van circa 75.000 woningen volgend jaar.

Oplossing 75.000 woningen

De bouw van deze circa 75.000 woningen volgend jaar biedt een uitkomst in de problematiek binnen de woningbouw. Het kabinet zet hiermee na eerdere maatregelen om de toestemmingsverlening op gang te brengen, een volgende, belangrijke stap in het oplossen van de complexe stikstofproblematiek.

Vergunningverlening

Ook is het sinds begin oktober (zie Kamerbrief over aanpak stikstofproblematiek) weer mogelijk om vergunningen aan te vragen. Als er geen sprake is van stikstofneerslag, heeft een initiatiefnemer geen vergunning nodig in het kader van de Wet Natuurbescherming. De AERIUS-calculator maakt dit inzichtelijk. De aanvraag kan daarnaast worden aangepast met bijvoorbeeld intern of extern salderen of de zogenaamde ADC-toets.