Update AERIUS Monitor 2020

Vanaf 13 juli is AERIUS Monitor 2020 (update 2020.1) beschikbaar. In deze nieuwe versie is te zien welk percentage van de stikstofgevoelige habitats in de Nederlandse Natura 2000-gebieden naar verwachting niet-overbelast zal zijn in 2030.

De stikstofdepositie op een stikstofgevoelig habitat moet lager zijn dan de kritische depositiewaarde (KDW) voor dat habitat. Alleen dan telt het mee als ‘niet-overbelast’. AERIUS Monitor laat het in 2030 verwachte doelbereik zien voor heel Nederland en per Natura 2000-gebied.

Met AERIUS Monitor wil het RIVM de beschikbare gegevens over stikstofdeposities in de Natura 2000-gebieden op een bruikbare en toegankelijke manier beschikbaar stellen voor beleidsmakers.

Lees meer op de website AERIUS.nl