Beantwoording Kamervragen over bericht toevoegen stikstofgevoelige natuur aan rekenmodel AERIUS

Minister Schouten beantwoordt vragen over het bericht 'Geniepig stikstofgevoelige natuur bijgeplust in Aerius' en het rapport 'Veel stikstofgevoelige natuur bijgetekend in rekenmodel Aerius (2017-2020)' van Stichting AgriFacts