Aanbieding brochure Vogel- en Habitatrichtlijnrapportages

Op 25 mei 2020 heeft Minister Carola Schouten een brochure met daarin uitkomsten van de zes-jaarlijkse Vogel- en Habitatrichtlijnrapportages aangeboden aan de Tweede Kamer. Deze rapportages gaan over het tijdvak 2013-2018 en zijn ingediend door Nederland bij de Europese Commissie.

Deze rapportages waren al eerder beschikbaar als bijlage van de Kamerbrief van 17 december 2019. Toen stonden deze in een verplicht EU-format waardoor het vrij technisch en minder toegankelijk van aard was. Daarom biedt de Minister op 25 mei de rapportages aan in een toegankelijke brochure.

De conclusies van de rapportages veranderen daar niet mee. Voor bepaalde vogels, soorten en habitattypen zijn positieve ontwikkelingen zichtbaar, maar gemiddeld genomen gaat het niet goed met de natuur in Nederland. Dit onderstreept het belang van het voeren van robuust en geïntegreerd natuurbeleid.